Lær deg grunnleggende ferdigheter om bruk av både kajakk og utstyr. Gjennomfører du dette padlekurset, får du tildelt Norges Padleforbunds ”Våttkort”. Da kan du offisielt kalle deg en padler!

Godkjente instruktører tar for seg temaer som sikkerhet, padleteknikk og redning. Kurset vil vare i totalt 16 timer. Dette er et to-dagers opplegg med to fulle dager i kajakken ute på fjorden. 

Kurset passer for deg som har lyst på en grundig innføring i kajakkpadling. I tillegg til gode naturopplevelser, vil vi fokusere på padleteknikk og hvordan en sikkert ferdes med bruk av kajakk. Du vil med dette kurset få en solid innføring i padling, og få gjort deg mange nyttige erfaringer. Etter kurset er du klar for kortere dagsturer eller lengre fleredagers turer i skjermet farvann. Ved gjennomført kurs vil du få godkjent «Grunnkurs hav» og tildelt "Våttkortet" (om en ikke har det fra før) med grunnkursoblat. Kurset følger Norges Padleforbud sin "Våttkortstige", og danner grunnlag for gode opplevelser, mestring og videre motivasjon til padling.

Grunnkurset er selve grunnfjellet som alle padlekurs bygger videre på. Kurset begynner med en innføring om selve kajakken, fornuftig bekledning, samt rett bruk av kajakk og kajakkutstyr. Vi vil også diskutere skadeforebygging, turplanlegging og pakking av kajakk. Vi skal øve på god padleteknikk og grunnleggende manøvrering av kajakken. I praksis betyr det at vi skal lære å padle fremover, bakover og sidelengs. I tillegg skal vi lære forskjellige måter å styre kajakken på, både ved hjelp av ulike åretak og ved effektiv bruk av kropp og kajakk. Her kan det være mye å lære, selv for padlere som allerede har noen års erfaring. For å sikre en god opplevelse som gir mersmak anbefales det at kurset legges opp som en tur. Vi skal bli kjent med verdien med å padle i en gruppe, lære enkle sikkerhetsrutiner og øvelser.

Hovedmål:

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Delmål:

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • ‍Effektiv fremoverpadling
 • ‍Bakoverpadling og stopp
 • ‍Sideveis forflytning av kajakken
 • ‍Lavt støttetak
 • ‍Styretak (bak)
 • ‍Sving (sveipetak og styretak)
 • ‍Ilandstigning
 • ‍Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • ‍Redningsteknikker
 • ‍Skadeforebygging
 • ‍Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
 • ‍Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
 • ‍Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
 • Sporløs ferdsel

Kurset går over to dager (tot. 16 timer).

Kurspris fra: kr 2450 per person

Ønsker du å leie våtdrakt/tørrdrakt? Våtdrakt: 200,- / Tørrdrakt: 300,-

"Full pakke": kr 2900 inkl. kajakk, åre, spruttrekk, vest, våtdrakt/tørrdrakt og "Våttkortet" (plastkort).

Dette kurset passer for alle, fra de som har padlet en del fra før til de som aldri har sittet i en kajakk tidligere. Det kreves ikke introduksjonskurs fra før for å kunne delta på kurset. Mer info: http://www.padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/grunnkurs-hav/

Påmelding / spørsmål:

Ta kontakt med kursansvarlig, Rikard Bøe: +47 458 00 450 / post@destinate.no

Velkommen på kurs!

BOOK NOW